Scholovské tričko

Náš znak scholy je zpívající sluníčko, které září a má radost, že může zpívat. :) Tričko vzniklo na začátku schóly cca r. 2009.

Červená barva protože: V křesťanství je červená barva symbolem prolité krve mučedníků, proto se používá jako liturgická barva při jejich památkách. Z naší farnosti pochází taky jeden úžasný mučedník Štěpán Trochta. Jsme na něj pyšní a modlíme se za jeho svatořečení, kterého se určitě jednou dočkáme. Proto i naše barva triček je červená.

Zadní strana trička: Nahoře je nadpis naší scholy (Schola Francova Lhota) a webové stránky (www.scholafl.webnode.com). Pod nadpisem jsou vyjmenované přezdívky členek (i bývalých) scholy: Elík, Kiki, Lenča, Jaňulka, Jani, Luci, Vendýsek, Jaňuli, Leňulka, Redza, Lenička, Evča.

Spodek naších triček zdobí i krásný nápis LÁSKA, VÍRA, NADĚJE.

  • Láskou myslíme : „V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že Bůh si zamiloval nás a poslal svého Syna ..." (1Jan 4,10)
  • Víra nám říká, že věříme v Ježíše Krista, spasitele (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci hříchu a zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na svém životě.
  • A v naději máme bezpečnou a pevnou kotvu pro duši. Ona proniká až do samého vnitřku nebes, kam pro nás jako předchůdce vstoupil Ježíš.
    (Žid 6, 19-20)

Modlitba: Víra, naděje a láska

Věřím všechno, - co vtělený Bůh Ježíš Kristus učil, - co hlásali apoštolové - a co učí Kristova církev. - V této víře chci žít a umřít. - Bože, rozmnož mou víru.
Doufám v tebe, můj Bože, - že mi odpustíš hříchy, - udělíš mi svou milost a zachováš mě navěky. - Můžeš to dát: jsi všemohoucí. - Chceš to dát: jsi dobrotivý a milosrdný. - A skutečně dáš: vždyť jsi to slíbil - a jsi svému slovu věrný. - Bože, upevni mou naději.
Miluji tě, Bože, - protože jsi můj dobrotivý Otec. - Miluji tě nadevšecko, - protože jsi nejvyšší Dobro, Krása a Štěstí - a jsi hoden mé veškeré lásky. - Miluji své bližní - a v nich miluji tebe. - Bože, rozněcuj mou lásku.